ARTdata is opgezet door Saskia Leefsma. Na haar bibliotheekopleiding werkte zij vanaf 1980 in verschillende bibliotheken in Engeland en Nederland. Zij sloot in 2010 een master Culturele informatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam af met een onderzoek naar de toegankelijkheid van het werk van overleden kunstenaars. Sindsdien werkt zij met kunstenaars, verzamelaars en culturele instellingen aan het gegevensbeheer van hun collecties.

Vrienden en nabestaanden treffen een veelal onontgonnen collectie aan. Het ontbreekt hen vaak aan kennis of middelen om het werk adequaat te inventariseren. Echter, met een kundig advies en begeleiding kunnen collecties aan de vergetelheid worden onttrokken. Mits goed opgezet is iedereen in staat om met simpele middelen en een minimum aan tijd hun werk of kunstcollectie doeltreffend te beheren en levend te houden.